Die Allerheiligste

Allerheiligste

Markus 15:37-38: “Maar Jesus het met ‘n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder.”

In die paradys toe die sondeval plaasvind, kom daar skeiding tussen God en mens. Toe Adam en Eva besluit om van die enigste verbode boom in die tuin te eet word dít wat Vader God beplan vir die mens, bederf deur die sonde van die mens.

En só kom daar skeiding. Baie jare later sou daardie skeiding in die vorm van ‘n driedubbele gordyn in die tempel sigbaar word. Die plek waar die verbondsark staan, word die Allerheiligste genoem, en slegs die hoëpriester word toegelaat om eenmaal per jaar namens die volk te kom offer vir hulle sondes. Daar is selfs ‘n tou om sy lyf vasgemaak, sodat die mense hom kon uitsleep as Abba Vader sou besluit om hom om die lewe te bring. Die mense het die profete nodig gehad om namens hulle met Vader te kommunikeer, en niemand mag verby die voorhangsel gegaan het nie. En so word saligheid vir die mensdom bewerkstellig. Die voorhangsel word die fisiese skeiding tussen Vader en mens.

Abba Vader se Troonkamer is nie bestem vir gewone mense nie, slegs die uitverkorenes kon ingaan, en dan om geen ander rede as boetedoening nie. Die mens vind himself afgesonder, so te sê “Godeloos”.

Maar… toe kom die kruisiging van Yeshua!!!!!

Net vir interessantheid; net om die voorhangsel te maak, het twee-en-tagtig vrouens gevat! As hulle hom gewas het, was dit die werk van driehonderd priesters! Die voorhangsel was oor die 10cm dik.

Die voorhangsel skeur van bo tot onder met Yeshua se kruisiging omdat Pappa God aarde toe uitgereik het met Sy hande, en ‘n pad is oop gemaak om weer saam met met Pappa God te wandel! Ek en jy kan na Vader to gaan en gaan wandel saam met Hom. So die vraag is: Hoekom doen ons dit nie? Hoekom is ons net te besig met te veel goed? Alles wat Yeshua deurgegaan en gedoen het, al die seer, al die spoeg, al die houe, was sodat ek en jy saam met Abba Vader kan wandel. Die keuse lê by my en jou om saam met Abba Vader te wandel…

Kom ons bid saam::

Abba Vader, Skepper van Hemel en Aarde, dankie dat U ons so lief het, dat U U Seun Yeshua gestuur het om die voorhangsel te skeur en dat ons nou elke dag saam met U kan wandel. Vader ek is baie lief vir U. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van God. Amen. Shalom Emmanuel!

0 Comments
Previous Post
Next Post