Verborge dinge

Verborge-dinge

Eksodus 14:5: “Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê: Wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle is ons nie meer dien nie?”

Vandag se teksvers is ‘n gespreek tussen Farao en ‘n Egiptenaar nadat Moses en die Israeliete gevlug het. Die vraag is: hoe op dees Aarde het Moses, wat die boek geskryf het, geweet wat hulle bespreek het? Het iemand hulle afgeluister? Moses, Aaron en al die Israelite is dan alreeds almal weg uit Egipte uit?

Hmmmmmm… So as al die Israeliete weg is; hoe het Moses wat die Torah (die eerste 5 boeke van die Bybel) geskryf het, geweet wat in Farao se paleis aangaan… so vêr weg?

Ah, kind van God, dit ís moontlik – want die skrywer van die Torah is nie Moses of enige ander mens nie. Nee, Moses het bloot net geskryf wat die Allerhoogste vir hom gesê het om te skryf! Moses was bloot net die potlood in Abba Vader se hand. Abba Vader weet wat aangaan agter elke geslote deur – en weet wat gaan aan in elke hart. Abba Vader sien die verborge dinge – en soms kies Hy om dit te openbaar aan Sy dienaars. Yeshua sê in Luk 12:2: “En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word.

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Skepper van Hemel en Aarde ons Loof en Prys U! Vader, gebruik ons soos ‘n potlood in ‘n skrywer se hand en leer ons om nie sleg te praat van mekaar nie, maar eerder om mekaar lief te hê soos onsself. Ek bid dit in Yeshua se Naam, die Seun van God. Amen. Shalom Immanuel!

0 Comments
Previous Post
Die-lang-pad
Next Post
Gehoorsaamheid