Gehoorsaamheid

Gehoorsaamheid

Johannes 6:32: “En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê virjulle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel.”

Het jy geweet – nooit ooit het Moses ‘n enkele wonderwerk verrig nie? Wat Moses wel gedoen het, was om Abba Vader se stem te sh’ma (hear, listen and obey.). In dié dat Moses Abba Vader se stem ge-sh’ma het, het Moses die geleentheid gehad om deel te neem in ‘n hele paar wonderwerke wat Abba Vader besluit het om uit te voer in sy teenwoordigheid. Moses was ‘n man wat toegelaat het dat Abba Vader hom instrumenteel kon gebruik, en wat eerder na Abba Vader se stem geluister het as na mense s’n.

Moses was ‘n sh’ma persoon en dit is wat Abba Vader sy kinders vra. Moses het sy beroep as skaapwagter opgegee en nie geskroom om dít wat Abba Vader vir hom gesê het nét so oor te dra nie. Moses het Abba Vader gevolg en voorgeloop, met ‘n volk wat oor die drie miljoen mense was wat hom gevolg het

Het Moses dit maklik gehad? Glad nie… Hulle wou hom op ‘n stadium stenig… maar hy was gehoorsaam. Dis hoekom Yeshua sê: “dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel.”

Kind van God, kom ons pasop vir hoogmoed – ons moet nooit krediet vir onsself óf enige bediening vat nie, maar weet wonderwerke en wonders word deur Abba Vader gedoen en ek en jy is net die klei in die Pottebakker se hande.

Abba Vader, Yahweh Elohim, ons Loof en Prys U! Vader, ons kniel in nederigheid voor U en vra dat u ons sal reinig van enige hoogmoed, en leer ons om U te sh’ma soos Moses. Ons bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post