Ware verhouding

ware-verhouding

Johannes 6:35: “En Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.”

Ek het al so baie gesien dat probleme, finansiële druk, siektes en slegte omstandighede maak dat mense na Abba Vader to uitreik. En ja, natuurlik moet ons Abba Vader aanroep in moeilike tye, maar dit is gewoonlik net ‘n tydelike geloof.

Daar was al baie telerustelling by mense wat dink hulle lewe gaan eensklaps in ‘n roostuin verander nadat hulle Yeshua aanvaar het as hulle verlosser. Ongelukkig is daar te veel prediking wat dié idee voorhou dat Christene almal welgesteld sal wees, nooit siek word nie, en geen problem sal hê nie. Dis eenvoudig net nie waar nie!!

Nee, as jy dink jy gaan net ‘n seepgladde lewe ná bekering ervaar, gaan jy bitterlik telerugesteld wees.

Abba Vader sê meer in die Bybel dat Hy jou IN slegte omstandighede beskerm, as TEEN slegte omstandighede. Die wonderlike nuus is egter dat Pappa God ons anker is in swaar tye, en dis maklik om moeilike tye te verwerk saam met Hom. Ja, soms laat Hy wonderwerke gebeur, maar dit kan tog nie ons rede wees om saligheid te verkry nie.

Kies vir Yeshua omdat Hy die een is wat jou geestelike honger en dors sal les. Dit is Yeshua se liefde wat maak dat Hy ons na Hom toe aantrek. En as Hy ons na Hom toe aantrek, sal Hy ons nooit verwerp nie.

Kom ons bid saam:          

Abba Vader, ons Loof en Prys U. Dankie dat U ons so lief het dat U U enigste Seun gestuur het, wat die brood van die lewe is en deur Hom, sal ons nooit honger of dors kry nie. Dankie Vader. Ons bid dit in Yeshua se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Gehoorsaamheid
Next Post
Bitterheid