Bitterheid

Bitterheid

Eksodus 15:25: “En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom ‘n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het Hy vir hulle ‘n insetting en verordeing vasgestel en hulle daar beproef.”

Die eerste plek waarna Abba Vader die Israeliete gelei het, ná die Rooisee, was Mara. Mara was drie dae se trek in die woestyn in. Die Israelite het vir drie dae lank niks gehad om te drink nie, en toe hulle by Mara kom, is die water bitter. Die Woord sê: “toe murmureer die volk teen Moses en sê: wat moet ons drink?”

Ek en jy het gekies om Abba Vader te volg en dan iewers langs die pad wanneer dinge swaar gaan, begin ons vrae vra. Ons begin twyfel en dan wonder os of ons nie maar liewer ‘n ander pad moet kies nie. Almal van ons deel van tyd tot tyd met issues in ons lewens. En die oorsprong van alle issues is ons harte. Abba Vader se doel met die Israeliete was om met die issues in hulle harte te deel voordat hulle Kanaän binnegaan.

Die eerste stop in elke Kind van God se lewe is Mara. Mara simboliseer al die pyn, hartseer en bitterheid van die verlede wat ons geneig is om saam met ons te dra.

Moses het die probleem opgelos deur Abba Vader aan te roep. Ek weet nie hoekom nie, maar party mense blameer Abba Vader in moeilike tye, in plaas daarvan om Hom aan te roep. Dis rebellie! Daar is dinge in jou lewe wat jy nie alleen kan hanteer nie. Hoe beter jy verstaan dat jy Abba Vader nodig het in moeilike en maklike omstandighede, hoe vinniger kom jy oor dít wat jou vashou.

Die stuk hout wat Moses in die water gegooi het, was simbolies van Yeshua se kruisiging. Die Israeliete het gestop by die plek van bitterheid. Bitterheid wat hulle van binne opgeëet het. Bitterheid wat hulle hele lewens vernietig het. Moses vra toe vir Abba Vader: “Here, wat kan ons doen om van hierdie bitterheid ontslae te raak?” en Abba Vader sê vir hom: “Gaan na die kruis en die bitterheid sal soet word.

Die kruis is die antwoord op bitterheid!!!

Kom ons bid saam::

Abba Vader, Skepper van Hemel en Aarde, ons Loof en Prys U! Yeshua, dankie vir die kruis, en sal U ons bitter water kom soet maak asseblef? Leer ons U wil. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van God. Amen.

0 Comments
Previous Post
ware-verhouding
Next Post