Ek, in God se oë

Ek,-in-God-se-oe

Psalm 8:4-7: “As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en sterre wat U toeberei het – wat is die mensekind dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as ‘n Goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande; U het alles onder sy voete gestel.”

Hoe is dit moontlik dat ek nog enigsins kan dink ek is ‘n klein, nietige, onbelangrike wurmpie, terwyl hierdie teksvers so duidelik en ondubbelsinig is? Ek en jy is baie, baie spesiaal vir Abba Vader, al probeer die wêreld op so baie wyses en in so baie vorme vir ons die teendeel bewys.

Van kleins af hoor baie van ons by ons ouers, ons onderwysers ons kerkmense hoe min ons werklik beteken, en hoe nietig ons werklik in Abba Vader se oë sou wees. Wat ‘n hartseer leuen! Jy, kind van God, is Pappa God se oogappel en Hy sing oor jou! Kan ek en jy vandag soos David vir Abba Vader loof en prys en sê:

Psalm 139:14: “Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit al te goed.”?

Niks wat Pappa God gemaak het is “flops” nie … en jy verseker nie!!!

Kom ons bid saam::

Abba Vader, Skepper van Hemel en Aarde. Ons Loof en Prys U, omdat ons so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke!! Dankie Pappa God vir elke hartklop, dankie vir elke asemhaling en dankie dat U ons elkeen uniek, besonders en met ‘n spesifieke doel gemaak het. Ons bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post
In-die-palm-van-My-hand