Jy is uniek

Jy-is-uniek

Psalm 139:13-15: “Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Woderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed. My gebeentes was vir U nie verborge toe ek in die geheim gmaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die Aarde.”

Wat is ék dus vir Abba Vader? “Wonderbaar.” Het jy al mooi gedink hoe spesiaal Pappa God jou gemaak het? Nét jy het daardie presiese vingerafdrukke aan jou vingepuntse, net jy het presies daardie kleur, of krul in jou hare, nét jy het so ‘n skewe linker groottoon, nét jy het daardie spesifieke wipneus, nét jy het daardie geboortevlek op jou reter arm. Daar is op hierdie hele wonderlike aarde net EEN soos jy! Pappa God het jou kunstig geweef in jou moeder se skoot. Dink net daaraan dat jy self ‘n kampioen swimmer was nog lank voordat jy gebore is – want net één spermsel uit miljoene kon daarin slag om die eiersel te bevrug wat jóú voortgebring het!

As jy nog nie tot die besef gekom het hóé spesiaal jy vir Abba Vader is nie, en as jou gedagtes van jou “nutteloosheid” in mense se oë jou nog weghou van jou wedergeboorte en ‘n persoonlike verhouding van Abba Vader af, gaan lees asseblief weer die bogemelde teksverse in jou eie Bybel, en vra vir Pappa God om self Sy liefde aan jou te openbaar. Vra in ‘n kort eerlike gebed vir Abba Vader om jou te vergewe vir alles wat jy in die verlede verkeerd gedoen, of van jouself verkeerd gedink het, en aanvaar Sy wonderlike vergifnis. Begin dan om elke dag te wandel in daardie fantastiese wete van hóé spesiaal JY vir HOM is. Moenie toelaat dat die satan deur die mond van ENIGE mens jou weer probeer wysmaak dat jy nie vir Pappa God spesiaal is nie. Dit is ‘n leuen van die satan.

Kom ons bid saam::

Abba Vader, Skepper van Hemel en Aarde, hoe GROOT is U! Ons Loof en Prys U, dankie dat U ons elkeen uniek en wonderbaar gemaak het. Vegewe ons Vader dat ons dood spreek en vergewe ons dat ons ons ore uitleen vir satan wat ons kom vermorsel. Leer ons, Vader, om net na U stem te luister. Ek bid dit in Yeshua se Naam. Amen

0 Comments
Previous Post
Next Post