Tyd in U hande

Tyd-in-U-hande

Psalm 8:5: “Wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as ‘n Goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.”

Wow! Ons net weinig minder gemaak as ‘n Goddelike wese! Ons het in die week gesien hoe lief Abba Vader vir my en jou is, onder andere:

  • Jou naam is in Abba Vader se handpalm gegraveer
  • Abba Vader sê Sy ingewande is oor jou en my in beroering
  • Abba Vader het ons wonderbaar aanmekaar geweef in ons moederskoot en jy is vir Hom baie spesiaal

Abba Vader se Woord sê Hy het jou so lief dat Hy Sy Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Johannes 3:16).

Ah, kind van God, enige verhouding het twee kante. Die vraag is… Hoe lief is ek en jy vir Abba Vader? Was jy al in ‘n verhouding waar jy alles gegee het en niks terug ontvang het nie? Dis bitter seer!!

Abba Vader draai Sy kop weg van Sy Seun op die kruis want Hy kyk vir my en jou… ek en jy? Is ons werk en “me time” nie, dalk belangriker as om dertig minute ‘n dag net by Abba Vader se voete te sit nie, of om saam met medegelowiges te bid en te worship of om dalk net vir ‘n uur kerk toe te gaan nie? Is Abba Vader dalk net die spaarblikkie na Wie toe ek hardloop as ek geld nodig het, en dan weer neergooi as ek geld gekry het? Of die Geneesheer na wie ek hardloop as ek of iemand siek is?

Hoor gou wat sê Abba Vader se Woord in Maleagi 3:10: “Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die Here van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.”

In enige verhouding is tyd en kommunikasie van kardinale belang. Pappa God skenk ons elke dag ses-en-tagtig-duisend-vierhonderd sekondes… Wat gee ek vir Hom, en wat sal gebeur as ek 10% van die 96,400 sekondes vir Hom gee?

Kom ons bid saam::

Abba Vader, die Aarde behoort an U en die volheid daarvan, die wêreld en dié wat daarin woon (Psalm 24:1) Ons Loof en Prys U. Vader, leer my en elkeen van ons om U lief te hê, leer ons om tyd saam met U te spandeer en om U stem duidelik te hoor. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Jy-is-uniek
Next Post
Die-saaier