Die saaier

Die-saaier

Matteus 13:3-4: “Yeshua het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê: “‘n Saaier het uitgegaan om te saai en terwyl hy saai, val ‘n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet.”

Wie is hierdie saaier? Ons weet dit is nie Yeshua nie, want Hy vertel die gelykenis. Dis ek en jy – ons wat op die plekke saad saai waar ons werk, lewe, inkopies doen, vakansie hou, ensovoorts.

Abba Vader se Woord is die saad, my en jou lewe is dié van die saaier. Die saaier hoef nie die saad te druk om die saad te laat groei nie, die saad is tenvolle instaat om self te groei, want dit is tog die saad se doel.

Die saaier kan die saad saai op die regte plek en tyd, maar daar is niks wat die saier kan doen om vir die saad lewe te gee nie. Dieselfe geld vir my en jou, hoe meer ek en jy op ons eie swoeg en strewe om die saad te laat groei, hoe minder vind daar enige vorm van groei plaas.

Moet ons nie vir Abba Vader vertrou wat die saad gemaak het, om lewe te gee nie? Ons deel in die proses as saaier is om te sh’ma (hear, listen and obey) wat Abba Vader, ons Skepper vir ons sê ons moet doen om die saad te laat groei.

Die saaier se plig is ook om die saad aandagtig dop te hou, beskerm en te monitor. Niks mag inmeng met die groei van die saad nie, byvoorbeeld voëls wat die saad wil kom oppik.

Die vraag is, is ek en jy besig om te saai? Wat saai ek en jy? Ah… Alles wat ons doen en sê, is saad wat ons saai.

Kom ons bid saam::

Abba Vader, Skepper van die Hemel en Aarde, ons Loof en Prys U. Vader leer ons om U saad te saai en om U te sh’ma! Ons bid dit in Yeshua se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post