Die krag van God

Die-krag-van-God

2 Korintiërs 12:9: “En Hy het vir my gesê: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.”

Hierdie wêreld is so gejaag en daar is nie tyd vir verloorders nie. Die suksesresep wat die wêreld voorhou is net vir die sterkes bedoel. As jy dit nie maak in die lewe nie, word jy eenkant toe geskuif. Jy moet presteer. Jy moet geld maak. Sommer baie geld. Jy moet die hoogste sporte bereik. Dis alles ‘n leuen van die aartsleuenaar, die duiwel. En die skokkendste is, ek en jy glo dit! In Abba Vader se Woord het Gideon himself beskou as pateties in vergelyking met sy familie en het gevoel hy is nie in staat om Abba Vader se opdrag uit te voer nie. Maar tog het Gideon dapper geword deur die krag van Abba Vader.

Paulus skryf: “As ek swak is, dan is ek sterk.” En Yeshua leer ons: “Salig is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is.” (Matteus 5). Yeshua het die Heilige Gees verwerf wat kragtig in ons wil werk. En dit is juis so dat Abba Vader se genade genoeg is. Sy krag werk juis in ons en deur ons as ons swak is (2 Korintiërs12:9). Die krag van Pappa God se Asem (Heilige Gees) maak ons dinamies, maar dan moet ek en jy nie in Sy asem se pad staan nie.

Siekte, pyn, problem en bekommernisse laat ons ons swakheid besef. Dit laat ons vra na hulp. Dit laat ons bid. Soos Petrus, toe hy in die golwe gesink het: “Ag Here, red my!” Soos die tollenaar: “Ag Here, wees my arme sondaar genadig”. Dan staan ons nie meer in die pad van Sy krag nie. Dan laat ons Sy asem in ons werk, Dan kom Sy krag in ons tot volle openbaring.

Ah, kind van God… Dieselfde krag waardeur Yeshua uit die dood opgewek is, werk immers ook ons (Efesiërs 1:19-20).

Moenie die leuen van ons tyd glo nie. Moenie in jou swakheid Abba Vader se krag onderskat nie. Op die regte tyd sal Hy jou uithelp en jy moet Hom eer! (Psalm 50:15). Pappa God wil vanoggend vir jou kom sê: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.”

Kom ons bid saam::

Abba Vader ek het U nodig! Skepper van Hemel en Aarde, ons Loof en Prys U! Pappa God kom blaas U asem in ons elkeen en maak ons sterk, in Yeshua se Naam. Ons weet ons is in staat tot enige iets, maar net as U ons die krag gee!  In Yeshua se Naam, die Seun van Pappa God. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post
Satan-en-twyfel