Wapenrusting – Borswapen

Borswapen

Efesiërs 6:14: “Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan.”

Die tweede wapenrusting van God is die geestelike borswapen van geregtigheid. Die deel wat die hart van die mens beskerm, dis die sleutel tot die effektiwiteit (sukses) van al die ander dele van die geestelike wapenrusting.

Indien daar nie geregtighed in jou en my lewe teenwoordig is nie, is die kans maar min dat ons enduit ons lewe as uitverkoopte mens aan Yeshua sal kan wy. OK, maar wat is geregtigheid?

My “geregtigheid” is net ‘n ander manier om te sê dat ek is in die regte verhouding tot Abba Vader staan. Indien daar nie ‘n intieme Vader-en-kind verhouding tussen my en Hom is nie, moet ek nie onder die wanindruk verkeer dat dit met my goed gaan nie. My gebrek aan so ‘n verhouding kan daar geen ooreenkoms tussen my en Abba Vader wees nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy van tyd tot tyd on self die vraag afvra: ‘Aan wie / wie is ek onlosmaaklik verbond?

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Skepper van Hemel en Aarde, ons Loof en Prys U! Vader, dankie vir die borswapen van geregtigheid. Leer my, Vader, om U meer intiem lief te hê. Pappa God, ek is onlosmaaklik verbond aan U. Ons bid dit in die Naam van Yeshua Ha-Mashiach, Seun van God. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post