‘n Pa se liefde

n-Pa-se-liefde

Romeine 8:34: “Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.”

Wow! Yeshua tree vir ons in by Abba Vader! Ek moet vir julle die volgende storie vertel:

Na Wêreldoorlog 1, het Amerika geld gedoneer vir die weeskinders in Europa. In een van hierdie weeshuise het ‘n baie klein man, ‘n baie maer dogter gebring na hierdie weeshuis toe. Hy het by die weeshuis ingeloop en gesê: “Ek wil graag hê julle moet vir my dogtertjie sorg, asseblief?” Hulle vra hom toe of hy haar pa is, en hy sê ja. Hulle sê toe vir hom: “Ons is so jammer Meneer, maar ons reëls by hierdie weeshuis is dat ons net kinders mag invat wat nie meer ouers het nie.” En die man sê: “Maar ek was in die tronk en ek is nou te oud en het nie werk om na haar om te sien nie? My dogtertjie sal dood gaan as sy by my bly en julle haar nie kan vat nie!” Hulle was baie hartseer vir die man en het vir hom gesê hulle hande is afgekap en daar is rêrig niks wat hulle vir hom kan doen nie. Toe sê die man: “So, wat julle vir my sê is… as ek dood was sou julle na my klein dogtertjie gekyk het, en sy sou kon leef en sy sou ‘n huis en kos gehad het?” En hulle sê toe vir hom: “Ja meneer, ons is baie jammer.” En die pa tel toe stadig sy dogtertjie op en gee haar ‘n stywe drukkie en soen haar soos wat die trane loop, en vat toe haar handjie en sit dit in die persoon by die toonbank se hand en sê vir die persoon: “Ek sal dit so reël”, en loop uit die weeshuis uit en hy het homself gaan ophang.

Hoekom vertel ek julle dié? Hier is die rede …

Yeshua het vir Abba Vader gesê: “Abba… beteken dit as Ek doodgaan kan Roelf leef en ‘n huis hê saam met U? Abba Vader het gesê: “Ja My Seun…”, en Yeshua vat toe my hand en sit dit in Abba Vader se hand en loop toe uit die hemel uit en gaan hang aan ‘n kruis en betaal só vir my en jou sondes. Yeshua het ‘n brug gemaak vir my en jou om ‘n verhouding te hê met Abba Vader.

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Skepper van Hemel en Aarde, ons Loof en Prys U. Yeshua, so dankie dat U vir ons kom sterf het aan die kruis om ‘n intieme verhouding te hê met Abba Vader!! Ons bid dit in Yeshua se Naam, die Seun van God. Amen

0 Comments
Previous Post
Next Post