Posts Written On March 2015

Wag geduldig

Wag-geduldig

Psalm 40:2-4: “Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, my op ‘n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my ‘n nuwe lied in die mond gelê, ‘n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en Hom die eer toebring, hulle sal op die Here vertrou!”

Continue Reading
0 Comments

Ekstra olie

Ekstra-olie

Matteus 25:1-3: “Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met tien meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie”

Continue Reading
0 Comments

Maak oop my oë

Maak-oop-my-oe

2 Konings 6:16: “Maar hy antwoord: ‘Vrees nie, want dié wat by ons is, is meer as dié wat by hulle is’. En Elisa het gebid en gesê: “Here, open tog sy oë, dat hy dan sien”. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa.”

Continue Reading
0 Comments