Geloof

Geloof

Jesaja 29:18-19: “En die ootmodiges sal vreugde op vreugde smaak in die Here, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige God van Israel”

(Asook Jesaja 42:7 en Jesaja 61:1)

As ons kyk na Yeshua se wonderwerke dink ek ons kan nie anders as om te begin nog voor Yeshua gebore is nie. Die hele Woord van Abba Vader is rigtingwysers van Yeshua se twee koms. Jesaja voorspel: “Die Messias gaan kom en hy gaan kom wonderwerke doen”. So, eerstens moes Yeshua wonderwerke doen as Hy dan waarlik die Messias is. Toe Johannes, die voorloper in die tronk, opgeneem is, stuur hy van sy dissipels om vir Yeshua te gaan vra: is Hy werklik die Messias? Hoekom het Johannes getwyfel? Johannes… jy het dan vir almal vertel van Yeshua? Johannes, jou woorde was in Johannes 1:26 “Ek doop met water, maar onder julle staan Hy vir wie julle nie ken nie – dit is Hy wat ná my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie.”

Johannes, jy het dan self ook gesê: Johannes 1:33 “En ek het Hom nie geken nie, maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: “Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop’”. En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is.

Johannes het gesien en getuig dat Yeshua die Seun van God is – maar ‘n paar dae later stuur Johannes sy eie dissipels om by Yeshua te gaan hoor of Hy werklik die Messias is. Wat antwoord Yeshua hulle? Hoe amazing is Abba Vader se Woord! Yeshua antwoord hulle presies dit wat Jesaja voorspel het. Yeshua se woorde in Matteus 11:4-5 “Gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien weer en kreupeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die Evangelie verkondig.” Wow!!!

Die vier evangelies vertel van ten minste ses-en-dertig wonderwerke. Dikwels het Yeshua die persoon wat die wonderwerk beleef het versoek om met niemand daaroor te praat nie. Hoekom, is die vraag? Dalk omdat geloof wonderwerke tot gevolg kan hê, maar dit is selde dat wonderwerke geloof tot gevolg het. (Lees hierdie sinnetjie nog ‘n keer.) Kom ons mediteer hieroor en vra Abba Vader om ons te leer. Het Yeshua nie baie kere nadat Hy ‘n wonderwerk gedoen het gesê “Jou geloof het jou gered” nie?

Kom ons bid saam:

Abba Vader. Die Alfa en Omega, ons Loof en Prys U! Vader, dankie vir U Woord. Dankie, Pappa God, dat U ons só lief het dat U U enigste Seun gestuur het om vir my te kom sterwe. Vader, hoe kan ek vir U vandag ‘n instrument wees? Gebruik my tot eer en verheeliking van U Naam. Vader, leer ons U Woord asseblief. Ons bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Die Leeu van Juda! Amen

0 Comments
Previous Post
Next Post