Vyf broodjies en twee vissies

Broodjies

Johannes 6:9: “Hier is ‘n seuntjie wat vyf garsbrode en twee vissies het, maar wat is dit vir so baie mense?”

Die enigste wonderwerk wat in al vier Evangelies beskryf word, is hierdie geleentheid waar Yeshua ongeveer vyfduisend mense kos gee. Die wonder lê daarin dat Yeshua net twee vissies en vyf broodjies gebruik het om die skare mense mee kos te gee. Dis hierdie baie besondere wonderwerk wat wys hoekom Yeshua so huiwerig was om enige wonderwerke te doen. Wonderwerke trek skares en baie applous, maar baie selde (indie nooit) blywende lewens verandering of blywende geloof.

Wonderwerke word beskryf as “wonders en tekens” en nie as “wonders en bewyse” nie. ‘n Teken is iets anders as ‘n bewys. ‘n Bewys word gebruik in ‘n poging om ander te oortuig dat hulle oor ‘n saak moet dink en voel soos jy oor ‘n saak dink of voel. ‘n Teken is eerder ‘n rigtingaanwyser vir iemand wat reeds in die regte rigting kyk. Wonderwerke versterk geloof, maar slaag nie daarin om te bewys waarom mense behoort te glo nie.

Nie eens in die tyd van Yeshua het wonders mense oortuig nie – selfs nie eens dié wat in persoon ooggetuies was van Yeshua se wonderwerke, het noodwendig in Hom geglo nie. Die meeste van die ooggetuies van die wonderweke wat Hy gedoen het, het hulle rug op Hom gedraai toe dinge moeilik raak. Fariseërs was getuies, maar die wonderwerke het eerder hulle afkeer in Yeshua versterk.

Wonderwerke waarborg niks nie. Die skare het weer honger geword! Uit al die wonderwerke wat gedoen was, hoveel van daai mense was by Yeshua se kruisiging? Mense streef na wonderwerke in hulle lewe en sodra hulle die wonderwerke kry, dan keer hulle weer terug na hulle eie doen en late!! Hulle kies die ou paaie om op te stap. Dít waaraan hulle nog altyd gewoond was. Die maklikste… want dit vra die minste opofferings, die minste veranderrings.

Nadat hulle van die vis en brood geëet het – Johannes 6:15: “En toe Jesus merk dat hulle wou kom en Hom met geweld neem om Hom koning te maak, het Hy weer weggeegaan na die berg, Hy alleen.”

Yeshua se eerste koms was om vir my en jou te kom sterwe, om die voorhangsel te kom skeur, sodat ons ‘n verhouding met Abba Vader kan hê. Yeshua se eerste koms was ook om, en Yeshua sê in Matteus 5:17: “Moenie dink dat Ek gekom het om die Wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

Yeshua het gekom om vir my en jou die Brood van die ewige lewe te wees en om ons skoon te was. Deur Yeshua se bloed kan ons nou elke dag saam met Abba Vader wandel!

Yeshua is ‘n God van wonderwerke, maar dis nie hoekom ons Hom moet volg nie. Nie vir enige Pa is dit lekker as sy kind net met hom tyd wil spandeer oor sy beursie nie. Ons as kinders van Abba Vader moet Hom lief hê, nie vir wat Hy vir jou kan doen nie, maar ons moet Abba Vader lief hê met ons hele hart, hele verstand en alles binne-in ons.

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Skeppper van Hemeol en Aarde. Ons Loof en Prys U! Vader, net die feit dat ek asem haal is reeds ‘n wonderwerk. Dankie dat U in alles voorsien, en dankie vir al die wonderwerke wat ek net as vanselfsprekend aanvaar. Ons bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post