Wonderwerke

Wonderwerke

Johannes 14:12: “Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.”

Glo jy wat hier staan? Of dink jy ook soos wat ek vir jare gedink het, dis net vir sekere kerke of sekere mense, seker Dominies of Pastore. Glo jy dat gelowiges, soos ek en jy, dieselfde dinge kan doen as wat Yeshua gedoen het? Dat die gawes van die Gees deur ons kan werk en vloei, sodat mense wat verlam was opstaan en begin loop! Dat blindes onmiddellik na ons bediening, begin sien! Dat dowes skielik hoor! Dat mense wat reeds dood was, skielik weer lewendig word!

Maar besef ek en jy ook dat of ons dit nou glo of nie, dit gebeur reeds vir bykans twee duisend jaar dwarsoor die wêreld deur die bediening van gelowiges aan mense in nood. Yshua het egter nie net gesê ons gaan net dieselfde dinge as Hy doen nie. Hy het ook gesê ons gaan “nog groter dinge as dit doen”. Omdat Hy na Abba Vader toe gaan, en as Abba Vader se Asem, Sy Ruach Ha Kodesh, dieselfde Gees wat in Yeshua was, ook nou aan Sy volgelinge, ek en jy, kan wees. Jip, om ons só toe te rus met bonatuurlike krag om Sy getuies in hierdie wêreld te wees.

Daarom behoort dít wat ons in Handelinge 5:12-16 lees, ons nie te verbaas nie: “Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind .” Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daar op draagbare en beddens neergesit sodat as Petrus daar verbygegaan het, al is dit maar net sy skaduwee wat op party van hulle kon val, was hulle genees. Wow, kind van God, Pappa God is gister, vandag en môre dieselfde. Kan jy dink jou skaduwee val op iemand en hy word genees? Wow!!!

Inderdaad …. “dieselfde dinge” en “groter dinge” as wat Yeshua gedoen het kan jy doen! Daarom mag ons nooit hierdie bonatuurlike krag van Abba Vader minag, of net doodgewoon ignoreer of wegredeneer nie!

Abba Vader wil vir my en jou vandag gebruik om ook bonatuurlike dinge aan mense te kan bedien, sodat almal bewus kan word dat Hy …. Yeshua lewe en dat Sy Koningkryk steeds hier rondom ons is!!!!

Abba Vaader, Skepper van Hemel en Aarde, ons Loof en Prys U! Abba, vanoggend wil ons voor U kom buig en sê hier is ons Vader, gebruik ons tot u eer en verheerliking van U grote Naam. Pappa God, leer ons die geloof van Petrus, want ons weet ons is in staat tot enige iets met U wat ons die krag gee. Ek bid dit in Yeshua se Naam, die Seun van God. Amen

0 Comments
Previous Post
Broodjies
Next Post
Eie-ek