Nederigheid en hoogmoed

Nederigheid

1 Petrus 5:5-6: “En julle wat jonger is moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy gestem het.”

Jy sien, hoogmoed maak dat ons in Abba Vader se pad staan, want dit blok die liefde van Yeshua uit. Dan maak ons ‘n houtdeur toe tussen Yeshua en ander wie Hy deur ons wil bereik. Nederigheid is soos ‘n glasdeur wat oopstaan, sodat ons verlengstukke van Yeshua se hande kan wees.

Hier is ‘n paar toeste vir hoogmoed:

 • Wanneer ek graag seker maak dat almal van my prestasies weet.
 • As ek nie tyd het (of iets oor het) vir armes nie.
 • As ek die arme kelner in die grond in vertrap in die restaurant, want hoogmoed gee vir ons mag, wat ons sukkel om te gebruik soos ons moet.
 • As ons mense voor ander verkleineer, sleg maak, skinder, swart smeer, en dan is dit gewoonlik bonop leuens.
 • As ek myself konstant met ander vergelyk en dink my huis, kar, kinders, ensovoorts is altyd beter as ander s’n.
 • As ek dit nie kan hanteer om te verloor nie.
 • As ek dit nie kan hanteer om goed te verloor nie.
 • As ek selfgeldend, vergeldend, of onvergewensgesind is.

Nederigheid, darenteen is:

 • Om ander op te hef.
 • Die eie ek te begrawe.
 • Iets oor het vir ander, veral tyd.
 • Eerder regmaak as veg.
 • Mense vryspreek wat jou seergemaak het.
 • Vir ander ‘n plekkie in die son gun.
 • Liefde betoon, selfs vir mense wat jy nie ken nie.

Onthou net, nederigheid is nie papbroekigheid nie. Dis nie hoe Yeshua was nie. Nie met die Fariseërs of enige iemand anders nie. Hy het gestaan vir wat reg is. Só moet ons ook wees, sonder om mense te vertrap.

Nederigheid is wonderlik. Engelse woorde daarvoor is “humbleness, modesty, humility, submission”. Om jouself onder ander mense in te skuif; minder te wees as ander; om die ander wang te draai – dit is nederigheid. Yeshua leer ons – maak nie saak hoe besig jou dag is nie, dit is om af te buk en ander se voete te was. Dis nie om net ‘n geldjie na die probleem toe te gooi nie!!

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh, Skepper van Hemel en Aarde, o ns Loof en Prys U. Vader, ek is jammer vir my hoogmoed, kom reinig my, vergewe my. Yeshua, kom was my skoon van hoogmoed en leer my om nederig te wees en om voete vir U te was. Ons bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post
Appel-van-my-oog