Die potloodmaker

Potloodmaker

2 Korintiërs 3:2: “Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geteken en gelees deur alle mense.”

Lank gelede was daar ‘n potloodmaker wat baie trots op sy werk was. Sy potlode was kunswerke. Eendag het hy, voordat hy een van die potlode in ‘n pakkie gesit het, vir die potlood gesê: “Daar is vyf dinge wat jy moet weet voordat ek jou die wêreld instuur; onhou dit elke dat en moet dit nooit vergeet nie. As jy dit doen, sal jy die beste potlood wees.” Toe begin die potloodmaker om die vyf dinge op te noem:

  • Die potlood sal groot dinge in die lewe kan doen, as hy gewillig in iemand se hand sal lê.
  • Hy gaan van tyd tot tyd skerpgemaak word om ten einde diensbaar te wees.
  • Hy sal foute maak, maar omdat hy ook van ‘n uitveër voorsien is, sal hy sy foute kan herstel.
  • Alhoewel hy ‘n kunswerk is, is sy buitekant nie die heel belangrikste nie, wel sy binnekant.
  • Hy moet sy merk op alle oppervlakke maak, ongeag die omstandighede. Hy moet net aanhou skryf.

Hoe waar is dit nie ook vir my en jou in ‘n geestelike sin…

  • Jy sal groot dinge doen, kind van God, as jy toelaat dat Abba Vader jou ter hand neem.
  • Jy, as kind van Yahweh, sal gereeld skerpgemaak word. Gemak stomp gelowiges af. Hulle word soos ‘n stomp potlood wat sleg skryf. Daarom maak Abba Vader ons van tyd tot tyd skerp. Beproewing maak ons as gelowiges skerp.
  • Die potlood is ook van ‘n uitveër voorsien. As ek en jy, as kind van God, fouteer, gee Abba Vader ons die geleentheid om dit met berou uit te vee en die verhouding met Hom te herstel. Dat as jy ‘n fout gemaak het, jy dit kan uitvee. Daar is ‘n uitveër aan elkeen van ons se lewenspotlood. Dis standaard toerusting. Die bloed van Yeshua reinig ons van alle sonde.
  • Ons leer ook van die potlood dat die belangrikste deel van ons nié die uiterlike is nie, maar die innerlike. Dit gaan in die lewe nie om die gesig, liggaamsbou, klere, besitting of wat ook al nie, maar om die siel. Al lyk ‘n potlood hoe mooi, as die lood nie reg werk nie, is dit nutteloos. Yeshua sê van ons binneste: “want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?” (Matteus 16:26).
  • Laat jou merk op alle lewesterreine ongeag jou omstandighede. Doen jou plig en wees dankbaar dat Abba Vader ‘n doel met jou het.

Abba Vader vra vir gewillige potlode. Dis net moontlik as ons werklik ‘n brief van Abba Vader aan verlorenes is: “…omdat julle duidelik ‘n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart.” 2 Korintiërs 3:3). ‘n Kind van God laat, soos ‘n potlood, sy merk op alle lewensterreine na.

Jy is ‘n brief van Abba Vader en Hy die afsender. Dis geskryf met Sy Asem (Heilige Gees) vir Sy diens. Hy skryf met geestelike potlode. Briewe van aardse skryfmateriaal is verganklik, maar nie dié wat deur die Gees geskrys is nie. Dis eg en onverganklik. Paulus het die Tien Gebooie in gedagte as hy van die kliptafels praat. Dis verganglik. Daarom bestaan dit nie meer nie. Abba Vader gebruik ander skryfmateriaal – mense se harte. Vader het, soos die potloodmaker, ons ook kunswerke gemaak. Ons is immers na Sy Beeld geskape.

Waarom bestaan ons? Wat is ons doel in die lewe? Om ‘n brief van Abba Vader aan verlorenes te wees!!!!

Kan mense dit sien? Is ons anders? Kom ons lê ons opnuut in die hand van ons Maker om meer bruikbaar in Sy diens te wees.

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh, Skepper van Hemel en Aarde, ons Loof en Prys U. Pappa God, maak my ‘n potlood in U hand. Ek kies om ‘n gewillige potlood inU hand te wees en leer my U wil. Ons bid dit inYeshua se Naam. Amen

0 Comments
Previous Post
Appel-van-my-oog
Next Post