Hemel of hel?

Hemel-of-hel

2 Timotteus 4:2: “Verkondig die Woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee.”

Mense word gebore, en mense sterf. 1,64 persone sterf per sekonde. Amper ‘n honderd per minuut. So byna tweeduisend-vyfhonderd voor die volgende halfuur om is. As jy vanaand 10 uur gaan slaap, sal ongeveer vyf-en-negentig duisend mense in die hiernamaals wees, óf in die hemel, óf in die hel. In een van hierdie twee plekke ….. tiek, tiek, tiek gaan die sekondes en mense sterf sonder Yeshua.

Abba Vader se Woord sê in Matteus 7:13-14: “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verflei, is wyd en die pad daaheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen small, en dié wat dit kry, is min.

1,64 mense sterf per sekonde. En 2,3 word per sekonde bygevoeg. Dit is geboortes minus sterftes. Die wêreldbevolking groei (winste bo verliese) met 2,3 mense per sekonde. Dus, tweehonderd duisend mense kom per dag by, op planeet Aarde. Wow!! En hulle almal gaan sterf… Die meeste gaan hel toe, volgens Abba Vader se Woord. Maak dit vir jou saak? Maak dit genoeg saak om iets daaraan te doen?

Jy sien, ons kan nie die tempo van die sterftes wêreldwyd beïnvloed nie, maar ons kan ‘n invloed hê op die tempo waarteen mense hel toe gaan. Of aan die ander kant, die tempo waarteen mense hemel toe gaan.

Dan kan ons nie anders as om na ons opdrag te kyk nie. Yeshua sê:

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissiplels; doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle bevel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleindig van die wêreld.””

Kom ons skroom nie om te getuig, of om die Woord van Abba Vader te verkondig nie – al begin ons met kinders.

Dissipels van Yeshua verkondig die Woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle gedduld onderrig te gee.

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh, ons Loof en Prys U! Vader, vandag kies ek om U opdrag deel van my lewe te maak. Leer ons, Pappa God, om dissipels van U te maak tot eer en verheerliking van U Naam. Ons bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen

0 Comments
Previous Post
Potloodmaker
Next Post
Opoffering