Opoffering

Opoffering

Openbaring 2:17: “Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê: ‘Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet, van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam skrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.”

Daar is vir elkeen wat in die hemel kom ’n wit klippie (keursteen) met jou nuwe naam op, wat jy van Abba Vader ontvang. Hierdie wit klippie is ‘n teken van bevestiging dat jy gekies is en ook werd is om gekies te word. Die naam wat op hierdie klippie geskryf is, beteken dat hierdie nuwe naam permanent is, dis solied, onwrikbaar en gevestig. Wanneer ‘n persoon Abba Vaader soek en jy jou identiteit in Abba Vader vind, is daardie identiteit bevestig deur ‘n nuwe naam vir wewig. Wow!

Ek het in die week een oggend gaan draf en ek moes bulte doen, en om te onthou hoeveel bulte ek uit hardloop, tel ek gewoonlik ‘n klippie onder die bult op en hardloop ek met hom tot bo en sit die klippie dan op ‘n spesifieke plek neer. Dié oggend is daar ‘n klomp klippies, maar wat vir my verskriklik uitgestaan het was hierdie mooi wit klippies wat almal bymekaar lê, en ek besluit toe vir een of ander rede ek gaan begin om met hierdie wit klippie die bult uit te hardloop. Ek hardloop elke bult met net een witklippie. Na die tweede wit klippie wat ek uithardloop, is dit asof ek duidelik Pappa God se stem hoor sê: “Wat sal jy opoffer om te sorg dat sekere mense ook wit klippies eendag in die hemel kry?” My eerste reaksie is, “Sjoe, ek weet nie Pappa?” En die vraag kom weer van Pappa God en bietjie anders: “Roelf, wie wil jy hê moet eendag saam met jou ‘n wit klippie in die hemel kry en, wat doen jy daaromtrent?”

Die eerste wat by my opkom is my vrou en my seuns… Maar vir elke klippie moet ek bereid wees om ‘n bult uit te hardloop – op te offer…) Okay, en dan my Pa, my Ma…

Die vraag is: Kind van God, wat doen ons, en wat offer ons op om te veroorsaak dat ander ‘n wit klippie eendag saam met my en jou kan kry?

Ons kan sê: “Ja, maar wat moet ek nou doen? Ek het al alles probeer!” Dan sê Pappa God: Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gege het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

Wow! Wie van ons sal ons kind gee sodat iemand anders ‘n wit klippie kan kry? Yeshua het Sy lewe gegee vir my en jou om ‘n wit klippie te kan kry!

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh, ons Loof en Prys U! Dankie, Pappa God, dat U ons so lief het dat U U Seun gegee het dat ons die ewige lewe kan kry. Vader, ek wil vandag my alles vir U gee en leer my dat my leefwyse ander ook sal honger maak om U met alles in hulle te dien. Pappa God ons bid dit in Yeshua Ha-Mashiwiach se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Hemel-of-hel
Next Post
Om-te-vra