Om te vra

Om-te-vra

Lukas 11:9: “Vra, en julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word”.

In die gemiddelde huis in die Bybelse tyd het almal in een vertrek om die vuurherd geslaap – mense en diere. As een van die gesinslede sou opstaan, het dit ‘n hele “commotion” aan die gang gesit en gewoonlik almal uiteindelik wakker gemaak. Gevolglik was dit ‘n ongeskrewe reël dat ‘n mens nie aan ‘n huis se deur klop as hy reeds toe was nie. Die vriende wat by die huis aangeklop het, was eintlik ongeskik! Hy het skaamteloos volhard – en dis wat die Griekse woord beteken wat in ons Bybel vertaal is met “hy het hom nie geskaam om aan te hou vra nie.”

Abba Vader sê: jy hoef nooit bang te wees om skaamteloos te volhard nie. Abba Vader is nie ‘n onwillige Gewer uit wie ons gunste en gawes moet afpers en uitwring nie.

Met my twee seuns wat mal is oor sport, kan julle versoeke en behoeftes my soms platsak maak, en soms kan ek net nie vir hulle gee wat hulle wil hê nie, en dan soms moet ek ook net eenvoudig sê “Nee.” Want partykeer wil hulle ook maar nes ek net hê en hê… En dan soms kom hulle versoeke net op so ‘n ongeleë tyd, dat ek ongeduldig raak…

Abba Vader leer my Hy voel heeltemal anders oor my en jou gebedsversoeke. Kan jy dink dat Abba Vader nooit, ooit ooit moeg word as ons Hom iets vra nie, dat selfs ‘n gebedsversoek wat ons laat huiwer, vir Abba Vader opgewonde maak. Dat Pappa God so graag daardie gebedsversoek wil hoor wat ons dink nie die moeite werd is om te noem nie.

Lukas 11:5-13 en 18:1-8 sê ons gebedsversoeke is letterlik altyd welkom by Abba Vader – dis nooit te laat nie, dis nooit te veel nie, dis nooit lastig nie. Abba Vader kom nooit op ‘n punt waar Hy nie meer na sy kikders luister of wil luister nie. Hy handel altyd met ons soos ‘n pa en ma wie se kinders lanklaas by die huis was – Hy kan nie wag om van ons te hoor nie. As ek en jy met ons gebroke liefde so voel oor ons kinders, hoe kan ons ooit verstaan hoeveel te meer Pappa God só moet voel oor ons met sy volmaakte liefde?

Daarom sê Abba Vader in sy Woord in Filippense 4:6 “…. maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking bekend …” Pappa God sê jy moet Hom alles vertel wat op jou hart is. Jy moet nooit huiwer om te vra nie!

Ek en jy moet net aanhou om vir Abba Vader alles te sê wat op ons harte is en soos dit in ons harte lê. Moenie ophou praat met Abba Vader nie. Al kry jy nie wat jy vra nie, al vat dit lank voor jy kry wat jy vra, al dink Abba Vader jy moet liewers iets anders kry as wat jy vra, moet net NOOIT ophou om met Abba Vader te praat nie!!!

Kom ons bid saam:Abba Vader, Yahweh Elohim, ons Loof en Prys U! Pappa God, dankie dat Yeshua vir ons die deur kom oopmaak het sodat ons deur Hom met U kan praat!! Vader, dankie dat U so opgewonde is om met elkeen van ons te praat en dat ons kan aanhou klop in gebed… aanhou vra… ek is rêrig baie lief vir U! Ons bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post
Heilige-Gees-in-gebed