Maak oop my oë

Maak-oop-my-oe

2 Konings 6:16: “Maar hy antwoord: ‘Vrees nie, want dié wat by ons is, is meer as dié wat by hulle is’. En Elisa het gebid en gesê: “Here, open tog sy oë, dat hy dan sien”. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa.”

Die koning van Aram het die Arameërs gestuur met perde, strydwaens en ‘n swaar leer om vir Elisa gevange te neem, want as hulle die profeet van Yahweh kon vang kon hulle maklik met Iseael oorlog voer!

Toe Gehati, Elisa se dienaar vroeg opstaan en uitgaan, was daar ‘n leer met perde en strydwaens rondom die stad. En Gehati se gemoed sak net daar en hy gaan sê vir Elisa:”Ag, hoe sal ons maak?”

Hoeveel keer kyk ek en jy nie so vas in omstandighede nie, en dan is dit asof ons net daar en dan opgee? Hoeveel keer kom ons op die plek waar ons sê: “Ag Here, hoekom moet dié nou met my gebeur? Hierdie is seker nou maar die einde?”

Pappa Yahweh leer my… Roelf, jy bid verkeerd! Hoor wat bid Elisa: “Elisa het gebid en gesê: “Here, open tog Gehati se oë, dat hy kan sien”. Die vraag is – raak ek moedeloos vir omstandighede of dit wat ek sien wat dalk menslik onmoontlik is of vra ek Abba Vader: “Ek weet ek is U kind en U beskerm my. Maak my oë oop, Pappa Yahweh, dat ek kan sien hoe U by my is en my sal beskerm”? Elisa gaan verder en vra vir Abba Vader: “Slaan tog hierdie mense met blindheid.” En Hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Wow!!! Kind van Yahweh, moenie bekommerd wees nie. Jou Pappa God sal jou beskerm vandag!

Kom ons bid saam:

Abba Vader, El Roi, Yahweh wat my sien, ons Loof en Prys U! Abba Vader ons bid vanoggend dat U ons oë sal oopmaak en dat ons sal kan sien! Leer ons Vader om nie vas te staar teen omstandighede nie, maar om gefokus te bly op U. Ons bid dit in Yeshua se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post