Om te wag

Om-te-wag

Matteus 25:5-6: “En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slap geraak. En middernag was daar ‘n geroep! Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet!”

Baie min mense hou van wag. Hou jy van wag? Dit is moeilik om te wag, veral as dit iets is wat jy so graag wil hê, en as jy weet dit is aan jou beloof, of vir jou bedoel.

In hierdie gelykenis van die maagde wys dit vir ons dat dit baie belangrik is om te wag, te ontvang wat jy nodig het, jouself voor te berei, te bekwaam en toe te rus vir dit waarvoor jy wag, voordat jy dit ontvang. In dié gelykenis is wat ‘n voorvereiste vir dit waarvoor die maagde gewag het, die bruidegom (Yeshua) en die bruilof. Die wagtydperk is nodig om voor te berei vir die volgende vlak of “promosie”. Mense wat wag berei hulleself voor vir dit wat hulle gaan baar, seën en toerus om meer effektief te wees as wat hulle was. Om geestelike volwasse te raak, is dit nodig om te wag op Abba Vader se tyd, maar ons moet deur die proses gaan.

Vat byvoorbeeld ‘n atletiekwedloop: die moeilikste ding is nie om die wedloop te voltooi nie, maar om te wag vir die beampte om die sneller te trek. Party atlete kan nie wag nie, en spring te vinnig weg, kry ‘n waarskuwing, maar as hulle dit weer doen word hulle gediskwalifiseer. Al die jare se voorbereiding wat daardie atleet gedoen het, al die moeite, al die energie wat hy in gesit het, en dan spring hy te vinnig weg en word gediskwalifiseer. Baie kinders van Abba Vader diskwalifiseer hulself van wat Hy vir hulle bestem het, omdat hulle nie op Hom wag nie. Boonop sal die vyand jou altyd aanval wanneer jy opgehou het om te wag, want mense wat wag raak moeg en wanneer mens moeg is, kan jy nie enige weerstand bied nie. Die vyand wil altyd hê dat jy moeg raak en vleeslik begin handel.

In die wagtyd gee dit my tyd om skoon te kom voor Abba Vader, deur Yeshua se bloed. Dit gee my nog tyd by Abba Vader se voete; dit gee my tyd om my verhouding met Hom te bou en om Hom te “worship”! Om te wag gee ons die geleentheid om ons geloof, vertroue, uithouvermoë en geduld te beoefen om geestelike paraat te word, sodat ons nie onkant betrap word nie. Om te wag is om te sê: “ek is nog nie daar nie, ek is steeds op koers, ek gee nie op nie, ek het ‘n ‘stubborn faith’”.

Wanneer ons leer om op Abba Vader te wag en die wagproses deur voer, word ons versterk in ons geloof, vertroue in Abba Vader, ons uithouvermoë, dan het ons ons wag-olie goed aangewend word ons sterker teen die aanslae van die vyand.

Die Woord sê ook ons moet ons lampe laat skyn en wanneer dit gebeur, sal daar genoeg lig wees sodat ander ook die pad kan sien. Nou hoekom moes die onverstandige vyf vir hulle olie gaan koop, en kon hulle nie met die lig van die verstandiges die bruidegom tegemoet gaan nie? WANT… Jy moet self die keuse maak, en jy moet self voor Abba Vader gaan staan om saam met Hom bruilof te hou. Hy het jou genooi en jou naam staan op die gastetelys, so hoe kan jy dan nou wil “piggy-back” deur iemand anders se lig te gebruik? “You are invited for a wedding feast”!

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh Elohim, ons Loof en Prys U! Dankie dat U my nooi vir ‘n “wedding feast”, ek wil vandag kom regmaak en kom vra Pappa Yahweh, dat U my deur Yeshua se bloed weer was en leer my in die wag, om U lief te hê met alles in my. Ons bid dit in Yeshua se Naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.

0 Comments
Previous Post
Ekstra-olie
Next Post
Hoe-wag-mens