Hoe wag mens?

Hoe-wag-mens

Psalm 123:1: “Soos die oë van ‘n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van ‘n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm.”

Om te wag is moeilik… ‘n Voorbeeld wat ek dink dit mooi verduidelik is om te wag soos ‘n rugby speler wat op die “bench” sit. Hy het nie ‘n idee wanneer die afrigter hom op die veld gaan stuur en of hy ooit opgestuur gaan word nie, maar hy warm homself die heeltyd op sodat hy gereed is as hy moet opgaan.

In Abba Vader se Woord word twee beelde gebruik om te verduidelik hoe ons moet wag:

Ons sien in die teksvers eerstens soos ‘n slaaf. Hoe wag ‘n slaaf?

  • In afhanklikheid, maar ook in afwagting.
  • In nederigheid.
  • Nie met ‘n gesindheid van “dis my reg” nie.

Dan sien ons dat ons moet wag soos ‘n boer:

Jakobus 5:7 – “Wag dan geduldig, broers, todat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor todat die vroeë en die laat reëns gekry het.

Hoe wag ‘n boer:

  • Geduldig, tot die tyd reg is.
  • Met geloof. Hy kry intussen sy skure, dorsmasjiene ens. gereed vir oestyd.

Dan is daar ook beloftes vir dié wat op Abba Vader wag:

Klaagliedere 3:25 – “The LORD is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him.

Abba Vader is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na Sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van Abba Vader. Hoor wat sê Pappa Yahweh se Woord in Jesaja 40:31: “Maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

Dis my gebed vandag vir jou, dat Abba Vader vir jou nuwe krag sal gee en dat jy nooit moeg sal word nie!!!

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh, U is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die Skepper van Hemel en Aarde. Ons Loof en Prys U! Vader, leer ons om geduldig vir U te wag. Vergewe my, my ongeduld en leer my om vas te staan in U Woord. Ek bid dit inYeshua se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Next Post