7 Feeste van God

7-Feeste

Eksodus 23:14: “Drie maal in die jaar moet jy vir My ‘n fees hou.”

Abba Vader sê driemaal ‘n jaar moet ons ‘n fees hou. Hoe is dit dat ek dit heeltemal gemis het? Donderdagaand 18h00 begin Abba Vader se eerste Fees. Abba Vader sê ons MOET hierdie feeste hou, maar hoekom het ek nog nooit nie? Waar kom die verwarring dan in?

Baie mense sê “ja maar dis in die Ou Testament.” Al is dit in die Ou Testament sê Yeshua in Matteus 5:17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die Wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Het Yeshua die feeste kom vervul? Ja, verseker, tot op die minuut!!

Hoor wat sê Openbaring 22:18-19

“Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor:  As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die Heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

So niks mag bygevoeg word in die Woord van Abba Vader (die Bybel) of weggevat word uit die Bybel nie! As jy sê Yeshua het deur die kruis eintlik die Ou Testament kom wegvat, doen ons presies wat die boonste teksvers sê! Verder as iemand sê die Ou Testament is nie meer waardig nie, gaan jy twee derdes van die Nuwe Testament ook moet uithaal. Want twee derdes van die Nuwe Testament staan in die Ou Testament. Yeshua het so baie gesê: “Daar staan geskrywe…” As Yeshua die wet kom wegvat het, hoekom mag ons dan nie moord pleeg nie? Hoekom herhaal Yeshua self die wet en die Ou testament dan soveel kere?

Kan ons vir Abba Vader vra om ons te leer en Hom vra vir wysheid en insig? Abba Vader sê in Jakobus 1:5: “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.”

Wow! Kom ons sit tradisies neer en laat Abba Vader ons opnuut leer! Die bruid wag op die bruidegom, en terwyl ons wag, kom ons laat Abba Vader toe om ons te leer.

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Skepper van Hemel en Aarde, ons Loof en Prys U! Abba ons kom vra vir wysheid vanoggend. Kom vul ons met olie en kom leer ons U waarheid. Leer ons hoe om U feeste te hou. Ons bid dit in Yeshua Ha-Maichiach se Naam. Amen.

0 Comments
Previous Post
Wag-geduldig
Next Post
Pesach