Paasfees en die paashaas

Easter

Levitikus 23:1-5: “Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: “Die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as Heilige samekomste, dit is My feestye.”

Abba Vader se opdrag om Sy feeste te hou, is baie duidelik. Net so min soos wat dit ‘n boerefees is, so min is dit ‘n Joodse fees. Abba Vader sê “dis My feeste.” Tydens die eerste Paasfees, wat gehou is in die woestyn, was die bloed van die offerlam aan die kosyne gesmeer as simbool dat Abba Vader Sy volk beskerm. In die jare daarna was die lam nie meer tuis geslag nie, maar wel by die Tabernakel en later by die Tempel in Jerusalem. Nadat die Tempel afgebreek is, het die Jode hulle daartoe gewend om dit simbolies te vier. Het Yeshua die fees gehou? Ja, verseker. Hy het vir Johannes en Petrus vooruit gestuur om reg te gaan maak (Johannes 13:1-7) vir die Pasgamaal in die Bovertrek.

Nou, waar kom die Paaseier en die Paashaas dan vandaan?

Nimrod, agter-agterkleinkind van Noag uit die geslag van Gam, se vrou (Semiramus – haar store is lank en ingewikkeld; ek sal net noem dat sy Rhea, Astarte, Mylitta, Isis, Venus, Ishtar ensovoorts genoem is), is die oorsprong van menigte bose praktyke en instellings. Hierdie sonaanbidders het die grootste struiklblok vir die Volk van Israel geword (Psalm 106:28-39). Later het al hierdie praktyke in die kerk infiltreer deur mense soos Konstantein – ‘n bekende sonaanbiddder.

Na Nimrod se dood het Semiramus (wat as een van die liefdesgodinne wat die Babeloniese godin van fertiliteit was), ‘n fees ingestel om die opstanding van Nimrod, (hulle het geglo hy sal in drie dae uit die dode uit opstaan), of eerder sy reïnkarnasie in ‘n seun, haar eie buite-egtelike kind, te vier. Sy noem die fees toe Ishtar. Tydens hierdie fees is kleurvolle eiers vir mekaar gegee om lewe uit die dood te verteenwoordig. Die eiers het selfs meer beteken aangesien dit geglo is dat sy self uit ‘n eier, wat uit die Eufraat gekom het, gebore is. Ishtar het later Easter geword.

Hoekom is die hoof geleentheid van die Christenkalender vernoem na ‘n heidense Anglo-Saxon godin van die Lente, Easter? Die paaseiers en die haas was simbole van vrugbaarheid in die lenteseisoen (dieselfde tyd as Pasga) vir die volk, en ook wanneer hulle hulle grond en diere sou bring.

Semiramus, liefdesgodin van fertiliteit, was ook beskou as die “Easter bunny”. Het jy al ooit gewonder waar kom Playboy se “bunny” vandaan?

“Easter”, paaseiers, paashase en “hot cross buns” het dus niks met Paasfees en Yeshua se opstanding te doen nie!!!!

Abba Vader waarsku ons in Sy Woord in Daniël 7:25 “En hy (die vyand) sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wette te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd.

Abba Vader waarksu ons ook in Sy Woord in Deuteronomium 12:30-32 dat ons nie volgens hierdie heidense tradisises moet handel nie en dat hierdie ‘n gruwel is vir Abba Vader en dat hy dit haat!

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh Elohim, ons Loof en Prys U! Vader, leer ons om weg te stap van heidense tradisies en net te doen wat U Woord ons leer.  Abba Vader ek wil in nederigheid voor U kom buig en my lewe en alles vir U kom gee. Ek het U lief met my hele hart, my hele verstand en alles bin-in my. U is die Pottebakker en ek net die klei. Ons bid dit in Yeshua se Naam, die Seun van God, die Leeu van Juda. Amen.

0 Comments
Previous Post
Pesach
Next Post
Liefde