Vrede

Vrede

Johannes 14:27: “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.”

Die vrug van die Heilige Gees (liefde, vreugde, neuderigheid, vrede ens) is die gevolg van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die lewe van ‘n kind van Abba Vader. Dis nie die tale wat jy praat of die omval in die gees wat bewys is dat jy gevul is met Abba Vader se asem nie maar die vrug van die gees wat jy dra!  Een van die primêre oogmerke wanneer die Heilige Gees in ‘n kind van Abba Vader se lewe inkom, is om daardie lewe te verander. Dit is die Heilige Gees se werk om ons te omvorm na die beeld van Yeshua en ons al meer na Sy beeld te vernuwe. Dis ‘n honger en dors, ‘n smag om meer soos Yeshua te wees!!

Daar word na Yeshua verwys as die Prins van Vrede!! Yeshua die vredevors!!! Yeshua het aan Sy dissipels gesê, “Vrede laat Ek vir julle na; My vrede gee Ek vir julle” (Joh.14:27). Hierdie woorde moes die dissipels verbaas het. In hulle oë, was dit omtrent ‘n onmoontlike belofte: Yeshua se vrede sou hulle vrede word. Wow!!!

Die twaalf dissipels was verstom oor die vrede wat hulle in Yeshua se lewe waargeneem het die afgelope drie jaar. Hulle Meester was nooit bang nie. Hy was altyd kalm, nooit ontsteld deur enige omstandighede nie.

Yeshua het Sy lewe op aarde gelei as ‘n man van vrede. Hy het vrede met Sy Vader gehad, vrede in die gesig van versoeking, vrede in tye van verwerping en bespotting. Hy het selfs vrede gehad tydens die storm op see, waar Hy op die dek van die skip geslaap het terwyl ander gebewe het van angs.

Die dissipels het aanskou hoe Yeshua na ‘n hoë krans gesleep is deur ‘n woedende skare wat vasbeslote was om Hom dood te maak.(Lukas 4:29) Tog het Hy rustig weggeloop van die toneel af, onaangeraak en vol vrede. Hulle het gehoor hoedat mense hulle Here ‘n duiwel noem. Geestelike leiers het na Hom verwys as ‘n bedrieër. Sommige groepe het selfs saamgesweer om Hom dood te maak. Tog, deur dit alles, het Yeshua nooit Sy vrede verloor nie. Geen man, geen godsdienstige sisteem, geen duiwel kon Hom van Sy vrede beroof nie.Kan jy dink…dit moes groot besprekings onder die dissipels uitgelok het: “Hoe kon Hy slaap in die storm? Watter soort vrede is dit? En hoe kon Hy so kalm wees terwyl die menigte op die punt gestaan het om Hom oor die krans te stoot? Mense het Hom bespot, Hom beledig, op Hom gespoeg, maar Hy het nooit teruggeveg nie. Niks versteur Hom nie.”

Yeshua het dieselfde vrede aan hierdie dissipels belowe. Toe hulle dit gehoor het, moes die dissipels na mekaar gekyk het en gewonder het: “Jy bedoel, ons gaan dieselfde vrede as Hy hê? Dit is ongelooflik.” Yeshua het bygevoeg, “Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie” (Joh. 14:27). Dit sou nie die sogenaamde vrede van ‘n gevoellose “zoned-out” gemeenskap wees nie. Ook sou dit nie die tydelike vrede van die rykes en beroemdes wees, wat probeer om gemoedsrus met materiële dinge te koop nie.

Nee, dit was die vrede van Yeshua self, ‘n vrede wat alle verstand te bowe gaan.

Yeshua het Sy dissipels belowe dat Hy die Heilige Gees aan hulle sal stuur. Yeshua verduidelik dan ook, “Die Heilige Gees sal julle lei deur wat julle sal ervaar. Hy sal julle Vriend wees. En Hy sal julle instaat stel om die vrede wat Ek julle gee te ervaar.”

Toe Yeshua die dissipels Sy vrede belowe het, was dit asof Hy vir hulle wou sê: “Ek weet jy verstaan nie die moeilike tye waarin jy nou is nie. Jy verstaan nie die Kruis en die lyding wat Ek binnekort gaan deurmaak nie. Ja, jy is op die punt om bo jou menslike krag getoets te word. Jy gaan verward en verlate voel deur die Vader.”

“Maar, ek wil jou hart by ‘n plek van vrede bring. Dit sal nie vir jou moontlik wees om dit wat oppad is te hanteer, sonder my onderhoudende vrede nie. Jy moet my vrede hê.” Is hierdie vrede beskikbaar vir my en jou? Ja kind van Abba Vader deur die Heilige Gees!!

Ons ontvang die vrede van Yeshua van die Heilige Gees af!!  Die vrede kom na ons toe soos die Gees, Yeshua aan ons openbaar. Hoe meer ek en jy dus van Yeshua wil hê, hoe meer sal die Gees ons van Hom wys – en hoe meer van Yeshua se ware vrede sal ons hê. Dit is hoe ons die vrede bekom!!! Yeshua sê die wat Hom liefhet strome van lewende water sal uit hulle vloei. Wow!! Daardie stroom het begin opborrel toe ek en jy gered is. Maar dit begin om ‘n rivier te word hoe meer ons na Yeshua smag. Dan, wanneer daar ‘n konstante vloei van Yeshua se Gees is – Sy vergifnis, Sy karakter, Sy nederigheid en gehoorsaamheid aan die Vader – word Sy vrede ons sin.

Die wat hartstogtelik verlang om meer soos Yeshua te word, sal ‘n vrede ontvang wat nie van hulle weggeneem kan word nie.

Die vrede van Yeshua vloei na almal wie gedetermineerd is om die Heilige Gees te vertrou om hulle na die beeld van Yeshua te vorm.

Nogtans moet ons ag gee op Yeshua se waarskuwing: “Satan is oppad.” Niemand op aarde sal so erg aangeval word soos die persoon wat homself daarop ingestel het om die een prys te verower nie: om Yeshua te ken en om een met Hom te wees. Abba Vader belowe aan sulke soekers, aan my en jou: “God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter” (Romeine 16:20).

Hierdie vers is nie oor Yeshua wat die kop van die slang in die Tuin vermorsel nie. Dit is reeds gedoen. Nee, Paulus praat van Satan wat vermorsel, verslaan en verneder gaan word onder die voete van Yeshua in my en jou!!

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh Elohim, ons Loof en Prys U!! Yeshua You are my Hero!! Ons smag om meer soos U Yeshua te wees, kom blaas U asem in ons, U asem van Vrede sodat ons die duiwel kan teenstaan, vermorsel, verslaan en verneder onder U voete Yeshua binne in ons!! Ek is so lief vir U, ek wil vandag weer doodgaan aan die eie ek kom leef U binne in my ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen.

 

4 Comments
Previous Post
Geduld
Next Post
Vreugde