Geduld

Geduld

Matteus 26:40-42: “En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.”

‘n Goue reel wat ek by Prov Gerrie Bester geleer het, is as jy Yeshua volg en doen wat Yeshua gedoen het en ook toepas wat Yeshua gesê het kan jy nie ver verkeerd gaan nie. Miskien moet ons minder luister na mens gemaakte reels en net doen wat Yeshua ons vra om te doen en toepas wat Hy sê ons moet doen. Yeshua is tog immers die seun van God. Ons weet ook Yeshua is die deur na Abba Vader. Hy is ons Hoë priester wat aan die regterhand van Yahweh sit. Yeshua sê in Joh 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”

Ons het gister gekyk na geduld en ons weet geduld is ook om te wag op die woord van Abba Vader in my lewe. Dan  in ons teks vers hier bo sien ons hoe Yeshua vir Petrus, Johannes en Jacobus sê hoekom is julle nie eers in staat om een uur saam met My te waak nie? Die waak is om uit te kyk om wakker te bly, to give strict attention to, and to be cautious.

En netso is die vraag vanoggend vir my en jou ook, Roelf kan jy nie net waak op My woord nie? Hoekom die ongeduld of hoekom raak jy aan die slaap? Yeshua gaan dan verder en gee vir ons die antwoord….Hy sê Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kan kom nie. Jy sien wanneer ons ongeduldig is of aan die slaap raak of wanneer ons moedeloos gewag is, kom die duiwel met sy versoekings om ons van Abba Vader se wil en droom te steel. Die duiwel kom met kitskos. Onthou hy loop rond soos ‘n brullende leeu, en sal enige iets doen om ons moedeloos, aan die slaap te maak en ongeduldig. Yeshua sê waak en bid dat julle nie in die versoeking sal kom nie. Maar het jy al ooit gedink….ons aanbid ‘n drie-enige God, met ander woorde van die begin af was Yeshua daar. Met ander woorde Yeshua weet wat môre gaan gebeur. Ons weet Yeshua is in die tuin van Getsamani op sy knee, en die bloed druppels kom uit sy voorkop uit oor die angs, want hy weet wat môre gaan gebeur.

Yeshua weet dis Sy laaste dag, hy weet wat die mense aan hom gaan doen, Hy weet Hy gaan gespoeg word, Hy gaan geslaan word …39 keer, hy gaan ‘n houtkruis op moet dra Golgota toe en hy gaan vasgespuiker word en Yeshua sê: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

Kom ons leer by die Koning van die konings en sê: “…al moet ek hoe lank wag, waak of wat ookal moet gebeur Abba Vader ek gee dit in U hande, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil!! In die donkerste moeilikste tyd weet Yeshua Hy gaan die prys vir my en jou betaal, en Hy wag….waak op Sy knee in doodsangs. As Yeshua moes wag, waak en bid om die prys vir my en jou te betaal…hoeveel te meer kan ons nie wag, waak en bid vir Sy droom in my en jou lewe nie?

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Skepper van Hemel en aarde, ek Loof en Prys U!! Yeshua dankie dat U die vrug van die Gees is, en dat U in doodsangs vir my gewag en gewaak het op Abba Vader se verlossings plan vir my!! Leer my om geduldig te wees, te waak en te bid teen versoekings. Ek gee my alles in U hande en al gaan ek ook in doodsangs nogtans nie my wil nie maar U wil vir my lewe ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Konings van die Konings, ons Verlosser. Amen. Shalom

0 Comments
Previous Post
Next Post
Vrede