Oor Immanuel

Welkom by Immanual, waar ons  net die waarheid van Abba Vader leer en daaroor mediteer.

Baie van Abba Vader se waarheid het deur tradisies en self interpretasies só duister geword dat ons Abba Vader se hart heeltemal mis. Abba Vader is ‘n God van liefde en Hy wil he ons moet Hom aanbid in waarheid en in Gees. Ons staan ook op die voorstoep van die eindtyd; Yeshua kom haal Sy bruid en dis belangrik dat ons reinig en vol olie gereed sal wees vir Sy koms.

Mense het so gewoond geraak om preke en dinge in die Bybel te hoor wat hulle wíl hoor, maar wat van “Yeshua died for me, I will live for Him”? Kan ons nie maar eerder terug gaan en die “eie ek” neersit, die kruis op tel en Yeshua werklik volg nie – al is dit ek alleen?

Op Immanuel gaan dit om Abba Vader se waarheid te Sh’ma (hear, listen and obey). Abba Vader is ‘n God wat Sy kinders lief het en sal niks doen om hulle skade aan te rig nie. Abba Vader se woord is die lamp vir ons voete en ‘n lig vir ons pad. Yeshua is de enigste weg, die waarheid en die lewe.