Ekstra olie

Ekstra-olie

Matteus 25:1-3: “Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met tien meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie”

Continue Reading
0 Comments

Maak oop my oë

Maak-oop-my-oe

2 Konings 6:16: “Maar hy antwoord: ‘Vrees nie, want dié wat by ons is, is meer as dié wat by hulle is’. En Elisa het gebid en gesê: “Here, open tog sy oë, dat hy dan sien”. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa.”

Continue Reading
0 Comments

Opoffering

Opoffering

Openbaring 2:17: “Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê: ‘Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet, van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam skrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.”

Continue Reading
0 Comments