Nederigheid en hoogmoed

Nederigheid

1 Petrus 5:5-6: “En julle wat jonger is moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy gestem het.”

Continue Reading
0 Comments