Ek, in God se oë

Ek,-in-God-se-oe

Psalm 8:4-7: “As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en sterre wat U toeberei het – wat is die mensekind dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as ‘n Goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande; U het alles onder sy voete gestel.”

Continue Reading
0 Comments

Bitterheid

Bitterheid

Eksodus 15:25: “En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom ‘n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het Hy vir hulle ‘n insetting en verordeing vasgestel en hulle daar beproef.”

Continue Reading
0 Comments

Verborge dinge

Verborge-dinge

Eksodus 14:5: “Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê: Wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle is ons nie meer dien nie?”

Continue Reading
0 Comments

Israel en die honde

Isreal-en-die-honde

Matteus 15:26-28: “Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar: O, Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daarde uur af.”

Continue Reading
0 Comments

Lig vir die wêreld

Lig-vir-die-wereld

Eksodus 10:22-23: “Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar ‘n dik duisternis in die hele Egipteland, drie dae lank. Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, drie dae lank. Maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad.”

Continue Reading
0 Comments