Verborge dinge

Verborge-dinge

Eksodus 14:5: “Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê: Wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle is ons nie meer dien nie?”

Continue Reading
0 Comments